איכות הסביבה
פילוח לפי מוצר אנרגיה
פליטות מגז טבעי
נתונים שנתיים
סך הפליטות מגז טבעי - אלף טון
פחמן דו-חמצני מגז טבעי - אלף טון
פחמן חד-חמצני מגז טבעי - אלף טון
תחמוצות חנקן מגז טבעי - אלף טון
תחמוצות גפרית מגז טבעי - אלף טון
חלקיקי אבק מרחף מגז טבעי - אלף טון
כל הנושאים - אין צורך בבחירה
נושאים נבחרים
חיפוש במאגר הנתונים
  אוכלוסייה
  איכות הסביבה
  אנרגיה
  בינוי
  בריאות
  חינוך
  חקלאות
  חשבונות לאומיים (נתונים מ-1995)
  מאזן התשלומים
  מחירים
  מסחר
  משרות פנויות על פי סקר משרות פנויות
  נתוני תעסוקה על פי סקר כוח אדם
  סדר ציבורי
  סחר חוץ
  סקר אמון הצרכנים
  סקר הערכות עסקים
  תאונות דרכים
  תחבורה ותקשורת
  תיירות ושירותי הארחה
  תעסוקה ושכר, על פי מוסד לביטוח לאומי
  תעשייה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©