facebook  עקבו אחרינו בפייסבוק
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
    עזרו לנו להשתפר
בימים אלו אנו פועלים לשיפור אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רוצים לקחת חלק?
ענו על שאלון קצר ותוכלו גם אתם להשפיע!
כניסה לשאלון >>>
    מה חדש?                                  
תיירות 2013
רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה: אוקטובר-דצמבר 2014
ייצוא לפי סחורות וארצות: 2014
הירחון הסטטיסטי לישראל - מרס 2015
סקרי בחירות, בעיות בסטטיסטיקה והצעה לפתרונן
יום חינוך ארוך והשפעתו על הכנסות של אימהות מעבודה (נייר עבודה)
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   ישראל במספרים 2014
 כולל: עברית, אנגלית, ערבית   פני החברה בישראל   שנתון סטטיסטי לישראל
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ: פברואר 2015 26.4.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה:דצמבר 2014 - פברואר 2015 26.4.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: מרס 2015 26.4.2015
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט אוכלוסיית ישראל ערב יום העצמאות ה-67 של מדינת ישראל - 2015 21.4.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל - מרס 2015: יבוא ויצוא של סחורות 21.4.2015
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט האוכלוסייה הדרוזית בישראל - לקט נתונים לרגל חג הנביא שועייב 20.4.2015
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/04/2015
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/04/2015
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/04/2015
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 21/04/2015
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2014
 מרס 2015
98.8  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  מרס 2015 0.3 %
אוכלוסייה לסוף  פברואר 2015 8,320.1 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  פברואר 2015 5.3 %
סך הכול משרות פנויות  פברואר 2015 74,913  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  ינואר 2015 9,475 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע רביעי 2014 282,110 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  מרס 2015 -17.0 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  מרס 2015 2.5 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©