facebook  עקבו אחרינו בפייסבוק
    עזרו לנו להשתפר
בימים אלו אנו פועלים לשיפור אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רוצים לקחת חלק?
ענו על שאלון קצר ותוכלו גם אתם להשפיע!
כניסה לשאלון >>>
    מה חדש?                                  
ישראל במספרים: 2014
סקרי כוח אדם 2012
ירחון סקרי כוח אדם ינואר 2015
נייר עבודה: התחלקות הסיוע בשכר דירה בין שוכרים למשכירים: המקרה של סטודנטים במרכז ירושלים
הרשויות המקומיות בישראל: 2013 - קובץ לעיבוד
הוצאות הביטחון בישראל 2013-1950
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   ישראל במספרים 2014
 כולל: עברית, אנגלית, ערבית   פני החברה בישראל   שנתון סטטיסטי לישראל
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט מגמות בשכרם של עובדי הוראה: 2012-2003 2.3.2015
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט מחקר ופיתוח באוניברסיטאות - הוצאות למחקרים בעלי מימון מיוחד תשע"ב (2011/12) 1.3.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים: נובמבר 2014 - ינואר 2015 26.2.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים: נובמבר 2014 - ינואר 2015 26.2.2015
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט יבוא סחורות לפי סוג הובלה 2014 25.2.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות המאזן הלאומי לשנת 2013 24.2.2015
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/02/2015
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/02/2015
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/02/2015
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 01/03/2015
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2014
 ינואר 2015
99.2  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  ינואר 2015 -0.9 %
אוכלוסייה לסוף  ינואר 2015 8,309.4 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  ינואר 2015 5.6 %
סך הכול משרות פנויות  ינואר 2015 73,850  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  נובמבר 2014 9,106 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע רביעי 2014 280,956 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  ינואר 2015 -22.7 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  ינואר 2015 1.1 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©