עזרו לנו להשתפר
בימים אלו אנו פועלים לשיפור אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רוצים לקחת חלק?
ענו על שאלון קצר ותוכלו גם אתם להשפיע!
כניסה לשאלון >>>
    מה חדש?                                  
איכות התעסוקה בשוק העבודה בישראל, 2010-2001
הירחון הסטטיסטי לישראל - אוגוסט 2014
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף 2012-2011
סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית אפריל-יוני 2014
ירחון סקרי כוח אדם יולי 2014
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2012-2008
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   ישראל במספרים 2013
 כולל: עברית, אנגלית, ערבית   פני החברה בישראל   שנתון סטטיסטי לישראל
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט רווחת הפרט בישראל: חששות בנוגע לעתיד הכלכלי - ממצאים מתוך הסקר החברתי 2013 18.9.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - אוגוסט 2014 17.9.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן שני למחצית הראשונה של שנת 2014 16.9.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לחינוך בשנת 2011 - השוואה בין-לאומית 16.9.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לחודש אוגוסט 2014 15.9.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות - אוגוסט 2014 15.9.2014
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/09/2014
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/09/2014
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/09/2014
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 16/09/2014
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2012
 אוגוסט 2014
102.3  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  אוגוסט 2014 -0.1 %
אוכלוסייה לסוף  יולי 2014 8,222.7 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  יולי 2014 6.2 %
סך הכול משרות פנויות  אוגוסט 2014 64,261  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  יוני 2014 9,809 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שני 2014 269,359 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  אוגוסט 2014 -26.3 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  אוגוסט 2014 -8.6 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©