עזרו לנו להשתפר
בימים אלו אנו פועלים לשיפור אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רוצים לקחת חלק?
ענו על שאלון קצר ותוכלו גם אתם להשפיע!
כניסה לשאלון >>>
    מה חדש?                                  
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף 2012-2011
סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית אפריל-יוני 2014
ירחון סקרי כוח אדם יולי 2014
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2012-2008
הירחון הסטטיסטי לישראל - יולי 2014
ירחון סקרי כוח אדם יוני 2014
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   ישראל במספרים 2013
 כולל: עברית, אנגלית, ערבית   פני החברה בישראל   שנתון סטטיסטי לישראל
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט חוזרים ללימודים: נתונים ראשונים מתוך דוח פני החברה בישראל מס' 7 31.8.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים מאי - יולי 2014 31.8.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט התחלת הבנייה וגמר הבנייה במחצית הראשונה של 2014 31.8.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט בשנת 2013 28.8.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על ידי צרכנים פרטיים בחודשים מאי-יולי 2014 28.8.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - יולי 2014 28.8.2014
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/08/2014
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/08/2014
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/08/2014
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 01/09/2014
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2012
 יולי 2014
102.4  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  יולי 2014 0.1 %
אוכלוסייה לסוף  יולי 2014 8,222.7 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  יולי 2014 6.2 %
סך הכול משרות פנויות  יולי 2014 66,421  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  מאי 2014 9,132 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שני 2014 268,408 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  יולי 2014 -26.7 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  יולי 2014 -6.0 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©