facebook  עקבו אחרינו בפייסבוק
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
    עזרו לנו להשתפר
בימים אלו אנו פועלים לשיפור אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רוצים לקחת חלק?
ענו על שאלון קצר ותוכלו גם אתם להשפיע!
כניסה לשאלון >>>
    מה חדש?                                  
לוחות תמותה שלמים של ישראל, 2012-2008 (פ"מ 1576) (מהדורה מעודכנת
רבעון סקרי כוח אדם אפריל-יוני 2015
ירחון סקרי כוח אדם יוני 2015
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות ינואר-מרץ 2015
הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, 2011 (מהדורה מעודכנת)
הרשויות המקומיות בישראל, 2013
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   ישראל במספרים 2014
 כולל: עברית, אנגלית, ערבית   פני החברה בישראל   שנתון סטטיסטי לישראל
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים אפריל - יוני 2015 30.7.2015
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש יוני ולרבעון שני 2015 30.7.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא סחורות לפי ענף כלכלי וארצות, 2014 29.7.2015
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל ט"ו באב, תשע"ה - 2015 29.7.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על ידי צרכנים פרטיים - אפריל-יוני 2015 29.7.2015
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט עובדים מחו"ל שנכנסו לישראל: 2014 28.7.2015
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/07/2015
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/07/2015
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/07/2015
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 02/08/2015
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2014
 יוני 2015
99.9  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  יוני 2015 0.3 %
אוכלוסייה לסוף  יוני 2015 8,371.6 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  יוני 2015 5.2 %
סך הכול משרות פנויות  יוני 2015 90,233  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  אפריל 2015 9,504 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע ראשון 2015 280,207 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  יוני 2015 -17.7 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  יוני 2015 4.5 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©