facebook  עקבו אחרינו בפייסבוק
לגלישה מיטבית מומלץ להשתמש בדפדפן Internet Explorer
    עזרו לנו להשתפר
בימים אלו אנו פועלים לשיפור אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רוצים לקחת חלק?
ענו על שאלון קצר ותוכלו גם אתם להשפיע!
כניסה לשאלון >>>
    מה חדש?                                  
מדדי חקלאות-סביבה, 2012-1996
הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש ל-2015, מגמות ל-2011-2015
סקר ענפי הכלכלה, 2011
הירחון הסטטיסטי לישראל - אפריל 2015
ירחון סקרי כוח אדם מרס 2015
רבעון סקרי כוח אדם ינואר-מרס 2015
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   ישראל במספרים 2014
 כולל: עברית, אנגלית, ערבית   פני החברה בישראל   שנתון סטטיסטי לישראל
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ: מרס 2015 20.5.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה - ינואר-מרס 2015 (כולל סקירת ענף הגומי והפלסטיק לשנים 2013-2004) 20.5.2015
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט "ארץ זבת חלב ודבש": החלב והדבש בישראל - לרגל חג השבועות 20.5.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט העלייה לישראל בשנת 2014 19.5.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ לפי ארצות - סחורות - אפריל 2015 18.5.2015
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות - אפריל 2015 17.5.2015
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/05/2015
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/05/2015
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/05/2015
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 19/05/2015
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2014
 אפריל 2015
99.4  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  אפריל 2015 0.6 %
אוכלוסייה לסוף  מרס 2015 8,334.0 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  מרס 2015 5.3 %
סך הכול משרות פנויות  אפריל 2015 67,810  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  פברואר 2015 9,378 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע ראשון 2015 280,857 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  אפריל 2015 -16.1 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  אפריל 2015 0.5 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©