עזרו לנו להשתפר
בימים אלו אנו פועלים לשיפור אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רוצים לקחת חלק?
ענו על שאלון קצר ותוכלו גם אתם להשפיע!
כניסה לשאלון >>>
    מה חדש?                                  
רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 3, 2014
הערכות ראשונות להתפתחות החשבונות הלאומיים בשנת 2014
שנתון סטטיסטי לישראל מס' 65 - 2014
ירחון סקרי כוח אדם אוגוסט 2014
איכות התעסוקה בשוק העבודה בישראל, 2010-2001
הירחון הסטטיסטי לישראל - אוגוסט 2014
עוד חדש באתר...
  יישובים, אוכלוסייתם ומאפיינים נוספים  
      מאגרי נתונים וכלים למשתמש
   פרסומים ותוצרים נוספים
   ישראל במספרים 2013
 כולל: עברית, אנגלית, ערבית   פני החברה בישראל   שנתון סטטיסטי לישראל
 כולל: מבואות ולוחות, תרשימים, מפות  
   ישראל בזירה הבין לאומית 
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-OECD
פרופיל סטטיסטי של ישראל ב-UNDATA
  מיזם התאומות בין ישראל לדנמרק
       (EU Twinning Project)
הודעות לתקשורת
חיפוש במאגר ההודעות לתקשורת  
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים על בני 65 ומעלה לרגל יום הקשיש הבין-לאומי 29.9.2014
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט דוח פני החברה מציג: מבט על הערים הגדולות - נתונים ראשונים מתוך דוח מס' 7 23.9.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים יוני-אוגוסט 2014 23.9.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - יולי 2014 23.9.2014
ללא לוחות"" Word קובץ ההודעה בפורמט מבחר נתונים מתוך השנתון הסטטיסטי לישראל מס' 65, 2014 22.9.2014
לוחות Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: אוגוסט 2014 22.9.2014
¦ תחזית פרסום הודעות לתקשורת
מדדי המחירים
חישובי הצמדה  מדדי המחירים של החודש האחרון  פורסם בתאריך 15/09/2014
מדדים נבחרים לפי בסיסים שונים
ירחון לסטטיסטיקה של מחירים  פורסם בתאריך   15/09/2014
מאגר המחירים ומדדי המחירים של ישראל  פורסם בתאריך 15/09/2014
אינדיקטורים עיקריים
מעודכן ל - 22/09/2014
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2012
 אוגוסט 2014
102.3  
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  אוגוסט 2014 -0.1 %
אוכלוסייה לסוף  יולי 2014 8,222.7 אלף
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  אוגוסט 2014 6.4 %
סך הכול משרות פנויות  אוגוסט 2014 64,261  
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  יוני 2014 9,809 ש"ח
תוצר מקומי גלמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שני 2014 269,359 מיליוני ש"ח
מדד אמון הצרכנים  אוגוסט 2014 -26.3 %
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  אוגוסט 2014 -8.6 %

אינדיקטורים נוספים...
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©