הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - עבודה ושכר  -  סקרי כח אדם
 
סקרי כח אדם
English
מספר מועסקים ישראלים (מנוכה עונתיות)  אוקטובר 2015 3,663 אלף
23/11/2015 - עודכן ב
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  אוקטובר 2015 5.3 %
23/11/2015 - עודכן ב
סקר כוח אדם הוא סקר מרכזי הנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב משקי הבית. הסקר משמש למעקב שוטף אחר ההתפתחויות בכוח העבודה בישראל, גודלו ותכונותיו, היקף האבטלה ועוד. נתוני הסקר מאפשרים לקבל מידע על תכונות כוח העבודה האזרחי, גיל, שנות לימוד, סוג בית הס פר האחרון שלמדו בו, נתונים על עולי 1990 ואילך וכו'. בנוסף, הסקר הוא כלי לאיסוף נתונים סטטיסטיים על תנאי דיור, על ניידות בתעסוקה, ועל נושאים רבים אחרים
על סקר כוח אדם - הגדרות, רשימת משתנים ושאלון >>>
שינויים אחרונים בסקרי כוח אדם >>>
המעבר לסקר כוח אדם חודשי-שאלות ותשובות >>>
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 23.11.2015 נתונים מסקר כוח אדם לחודש אוקטובר 2015
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 15.11.2015 מספר המשרות הפנויות - אוקטובר 2015
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 12.10.2015 היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים אפריל-יוני 2015
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 28.7.2015 עובדים מחו"ל שנכנסו לישראל: 2014
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
¦תחזית שנתית - פרסום הודעות לעיתונות
יום עיון למשתמשים בנתוני סקר כח אדם - 6.12.2011 >>>
לוחות מתוך פרסום "ירחון סקרי כוח אדם ;אוקטובר 2015":
לוחות מתוך פרסום "רבעון סקרי כוח אדם ;יולי-ספטמבר 2015":
נתונים שנתיים - לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל"
נתונים שנתיים " סקרי כוח אדם 2012 " אחרון
לקטלוג הפרסומים והתוצרים >>>
כלים,מחקרים וניירות עבודה >>>
דליית סדרות עתיות - מאגר הנתונים של הלמייס מאגר הנתונים של הלמייס
סטטיסטי-קל
סקר כוח אדם 2006-1996 (סטטיסטי-קל)
 
שאלות חוזרות ונשנותמתוך שאלות חוזרות ונשנות
המלצות ועדת משנה לסיווג רשמי של ענפי הייטק-הגדרת תחום ההייטק בישראל pdf לחץ לקבלת קובץ בפורמט
מידע נוסף
  מפקד האוכלוסין 2008
  לדף הסקר החברתי
  לדף סקר מיומנויות PIAAC
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©