הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - רמת חיים:הוצאות והכנסות  -  הכנסות משקי בית
 
הכנסות משקי בית
English
לוחות מתוך פרסום "סקר הוצאות משק הבית ;2011 ;סיכומים כלליים":
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית ברוטו למשק בית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו למשק בית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית למשק בית, לפי מספר נפשות במשק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית למשק בית, לפי קבוצת אוכלוסייה ומספר נפשות במשק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית למשק בית, לפי מספר מפרנסים במשק בית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית למשק בית, לפי צורת יישוב
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית למשק בית, לפי נפה
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית למשק בית, לפי תקופת עלייה וארץ מוצא של ראש משק הבית
לוחות מתוך פרסום "סקר הכנסות 2011"
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית, לפי מקורות הכנסה ומעמד בעבודה של ראש משק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית ברוטו למשק בית בכלל האוכלוסייה ובמשקי בית שבראשם שכיר, לפי מספר נפשות במשק הבית, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה של ראש משק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf עשירונים של כלל משקי הבית, לפי הכנסה חודשית ברוטו למשק בית, תכונות ראש משק הבית ויישובים עירוניים המונים 200,000+ תושבים
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf עשירונים של כלל משקי הבית, לפי הכנסה חודשית נטו לנפש סטנדרטית, תכונות ראש משק הבית ויישובים עירוניים המונים 200,000+ תושבים
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית ברוטו למשק בית במשקי בית שבראשם שכיר, לפי תכונות נבחרות
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם שכיר, לפי מקורות הכנסה וצורת יישוב
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם שכיר, לפי מקורות הכנסה וגיל ראש משק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם שכיר, לפי מקורות הכנסה ומספר שנות לימוד של ראש משק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם שכיר, לפי מקורות הכנסה, קבוצת אוכלוסייה, יבשת לידה ותקופת עלייה של ראש משק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם שכיר, לפי מקורות הכנסה ומספר נפשות במשק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf עשירונים של משקי בית שבראשם שכיר, לפי הכנסה חודשית ברוטו למשק בית ותכונות ראש משק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf עשירונים של משקי בית שבראשם שכיר, לפי הכנסה חודשית נטו למשק בית ותכונות ראש משק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf עשירונים של משקי בית שבראשם שכיר, לפי הכנסה חודשית נטו לנפש סטנדרטית ותכונות ראש משק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם אדם שלא עבד, לפי מקורות הכנסה וצורת יישוב
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם אדם שלא עבד, לפי מקורות הכנסה וגיל ראש משק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם אדם שלא עבד, לפי מקורות הכנסה ומספר שנות לימוד של ראש משק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם אדם שלא עבד, לפי מקורות הכנסה, קבוצת אוכלוסייה, יבשת לידה ותקופת עלייה של ראש משק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה חודשית במשקי בית שבראשם אדם שלא עבד, לפי מקורות הכנסה ומספר נפשות במשק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf עשירונים של משקי בית שבראשם אדם שלא עבד, לפי הכנסה חודשית נטו לנפש סטנדרטית ותכונות ראש משק הבית
פרסומים בנושא
סקר הכנסות 2011 (פ"מ 1524)
סקר הכנסות 2010 (פ"מ 1479)
סקר הכנסות 2009 (פ"מ 1439)
סקר הכנסות 2008 (פ"מ 1403)
סקר הכנסות 2007 (פ"מ 1357)
סקר הכנסות 2006 (פ"מ 1309)
סקר הכנסות 2005 (פ"מ 1288)
סקר הכנסות 2004(פ"מ 1264)
סקר הכנסות 2003 (פ"מ 1245)
... פרסומים נוספים
סטטיסטי-קל
סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2010 (סטטיסטי-קל)
 
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©