הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - רמת חיים:הוצאות והכנסות  -  הוצאות משקי בית
 
הוצאות משקי בית
English
לוחות מתוך פרסום "הכנסות והוצאות משק הבית  ;נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2013  ;סיכומים כלליים":
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית ברוטו למשק בית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי מספר נפשות במשק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי מספר מפרנסים במשק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, בערים המונות 199,999-100,000 תושבים
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf בעלות על מוצרים בני קיימה בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומספר נפשות במשק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי נפה
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי נפה
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 19.10.2015 הכנסות של שכירים מסקר הוצאות משק הבית 2014
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 18.11.2015 הדיור בישראל - ממצאים מסקר הוצאות משק הבית, 2014
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 10.11.2015 הוצאות משק הבית ב-14 הערים הגדולות בישראל בשנת 2014: ממצאים נוספים מסקר הוצאות משק הבית
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
פרסומים בנושא
הכנסות והוצאות משק הבית נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2012 סיכומים כלליים (פ"מ 1593)
סקר הוצאות משק הבית 2011 סיכומים כלליים (פ"מ 1517)
סקר הוצאות משק הבית,2010 סיכומים כלליים (פ"מ 1481)
סקר הוצאות משק הבית 2009 סיכומים כלליים (פ"מ 1440)
סקר הוצאות משק הבית, 2008, סיכומים כלליים (פ"מ 1404)
סקר הוצאות משק הבית, 2007 (סיכומים כלליים)(פ"מ 1363 )
סקר הוצאות משק הבית, 2006 (סיכומים כלליים)(פ"מ 1310)
סקר הוצאות משק הבית 2005, סיכומים כלליים (פ"מ 1287)
סקר הוצאות משק הבית 2004, סיכומים כלליים (פ"מ 1261)
סקר הוצאות משק הבית 2003, סיכומים כלליים (פ"מ1246)
... פרסומים נוספים
סטטיסטי-קל
סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2010 (סטטיסטי-קל)
 
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©