הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - רמת חיים:הוצאות והכנסות  -  הוצאות משקי בית
 
הוצאות משקי בית
English
לוחות מתוך פרסום "סקר הוצאות משק הבית ;2011 ;סיכומים כלליים":
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית ברוטו למשק בית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הוצאה חודשית בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה כספית נטו למשק בית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי מספר נפשות במשק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי מספר מפרנסים במשק בית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי צורת יישוב
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי נפה
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי תקופת עלייה וארץ מוצא של ראש משק הבית
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 5.11.2013 הכנסות של שכירים מסקר הוצאות משק הבית 2012
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 29.10.2014 ממצאים ראשונים מסקר הוצאות משק הבית 2013: נתוני הכנסות, הוצאות ובעלות על מוצרים של משקי הבית בישראל
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 17.11.2014 הוצאות משק הבית ב-14 הערים הגדולות בישראל בשנת 2013: ממצאים נוספים מסקר הוצאות משק הבית
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
פרסומים בנושא
סקר הוצאות משק הבית 2011 סיכומים כלליים (פ"מ 1517)
סקר הוצאות משק הבית,2010 סיכומים כלליים (פ"מ 1481)
סקר הוצאות משק הבית 2009 סיכומים כלליים (פ"מ 1440)
סקר הוצאות משק הבית, 2008, סיכומים כלליים (פ"מ 1404)
סקר הוצאות משק הבית, 2007 (סיכומים כלליים)(פ"מ 1363 )
סקר הוצאות משק הבית, 2006 (סיכומים כלליים)(פ"מ 1310)
סקר הוצאות משק הבית 2005, סיכומים כלליים (פ"מ 1287)
סקר הוצאות משק הבית 2004, סיכומים כלליים (פ"מ 1261)
סקר הוצאות משק הבית 2003, סיכומים כלליים (פ"מ1246)
... פרסומים נוספים
סטטיסטי-קל
סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות 2010 (סטטיסטי-קל)
 
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©