הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - רמת חיים:הוצאות והכנסות  -  בעלות על מוצרים
 
בעלות על מוצרים
לוחות מתוך פרסום "הכנסות והוצאות משק הבית  ;נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2013  ;סיכומים כלליים":
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf נתונים נבחרים על דיור בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית - גרים בדירות בבעלותם
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf נתונים נבחרים על דיור בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית - גרים בדירות שכורות
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר נפשות במשק הבית - גרים בדירות בבעלותם
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר נפשות במשק הבית - גרים בדירות שכורות
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר מפרנסים במשק הבית - גרים בדירות בבעלותם
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf נתונים נבחרים על דיור, לפי מספר מפרנסים במשק הבית - גרים בדירות שכורות
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf נתונים נבחרים על דיור, לפי צורת יישוב - גרים בדירות בבעלותם
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf נתונים נבחרים על דיור, לפי צורת יישוב - גרים בדירות שכורות
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf נתונים נבחרים על דיור, לפי קבוצת אוכלוסייה וארץ לידה של ראש משק הבית -גרים בדירות בבעלותם
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©