הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - רמת חיים:הוצאות והכנסות  -  בעלות על מוצרים
 
בעלות על מוצרים
לוחות מתוך פרסום "סקר הוצאות משק הבית ;2011 ;סיכומים כלליים":
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf בעלות על מוצרים בני קיימה בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי מספר נפשות במשק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומספר מפרנסים במשק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי מספר מפרנסים במשק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי נפה
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי צורת יישוב
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf בעלות על מוצרים בני קיימה, בערים המונות 199,999-100,000 תושבים
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי תקופת עלייה וארץ מוצא של ראש משק הבית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf בעלות על מוצרים בני קיימה, לפי שנים, 2011-2001
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©