הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - תוצר מקומי גולמי והשימושים במקורות  -  השקעה מקומית גולמית
 
השקעה מקומית גולמית
English
הודעות לתקשורת
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 17.1.2016 חשבונות לאומיים - אומדן שלישי לרבעון השלישי של שנת 2015
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 31.1.2016 לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים אוקטובר - דצמבר 2015
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 23.3.2015 השקעה גולמית מקומית בנכסים קבועים בענפי המשק לשנת 2014
קובץ בפורמט pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 24.2.2015 חשבונות המאזן הלאומי לשנת 2013
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
נתונים חודשיים - לוחות מתוך "לקט אינדיקטורים כלכליים" האחרון
פורמט excel פורמט pdf השקעות בבנייה למגורים במונחים שנתיים
פורמט excel פורמט pdf ענף הבינוי במונחים שנתיים
פורמט excel פורמט pdf השקעה בנכסים קבועים
הירחון הסטטיסטי לישראל
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf השקעה גולמית מקומית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf השקעה גולמית מקומית במכונות, ציוד וכלי תחבורה מיבוא ומייצור מקומי, לפי ענף ייעוד
פרסום "רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה ; יולי-ספטמבר 2015"
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf השקעה מקומית גולמית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf השקעה גולמית מקומית בנכסים קבועים, לפי ענף כלכלי
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf השקעה גולמית מקומית במכונות, בציוד ובכלי תחבורה מיבוא ומייצור מקומי, לפי ענף כלכלי - ייעוד
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf השקעה מקומית גולמית בתשתיות, לפי ענף כלכלי
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf השקעה מקומית גולמית בנכסים קבועים של המגזר הממשלתי
לוחות מתוך פרסום "חשבונות לאומיים, 2013-1995":
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf השקעה מקומית גולמית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf השקעה מקומית גולמית בתשתיות, לפי ענף כלכלי
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf השקעה מקומית גולמית בנכסים קבועים של המגזר הממשלתי
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf השקעה מקומית גולמית בנכסים קבועים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011)
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf מלאי הון נקי, למעט דיור
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הוצאה לצריכה ציבורית
קובץ בפורמט pdf קובץ בפורמט pdf הוצאה לצריכה ציבורית
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט מימון השקעה מקומית גולמית
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט השקעה מקומית גולמית, לפי סוג נכס וענף כלכלי (סיווג 2011)
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט השקעה מקומית גולמית בתשתיות
 Excel לחץ לקבלת לוח בפורמט pdf לחץ לקבלת לוח בפורמט השקעה מקומית גולמית בנכסים קבועים של המגזר הממשלתי
תרשימים שנתיים מתוך - "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
השקעה גולמית בנכסים קבועים, במחירי 2010
פרסומים בנושא
השקעה גולמית מקומית בנכסים קבועים 1997-1950 (פ"מ 1099)
... פרסומים נוספים
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©