מילון מונחים
הוצאה לצריכה סופית של משקי בית המונח:

Household final consumption expenditure

המונח באנגלית:

חשבונות לאומיים

נושא:

הוצאות (כולל הוצאות שערכן נאמד בצורה עקיפה) של משקי בית של תושבי ישראל על סחורות ושירותים לצריכה אינדיבידואלית, כולל כאלה שנמכרים במחיר שאינו משמעותי מבחינה כלכלית, ועל סחורות ושירותים לצריכה שנרכשים בחו"ל.

הגדרה:
הוצאה לצריכה פרטית (הנושא: חשבונות לאומיים)
קישור למונחים
 נוספים במילון:

17/05/2011

עדכון אחרון:
כתבו אלינו:
info@cbs.gov.il
חיפוש במילון המונחים
מילון מונחים (ממוין לפי א"ב)
רשימת הנושאים
אוכלוסייה
בינוי
בריאות
חקלאות
חשבונות בין-לאומיים
חשבונות לאומיים
יבוא ויצוא
מונחים גאוגרפיים
מונחים גאופיזיים
מונחים סטטיסטיים - אמידה
מונחים סטטיסטיים - סדרות עתיות
מונחים סטטיסטיים - תכנון סקר ודגימה
משקי בית - רמת חיים
משקי בית - תכונות דמוגרפיות
סביבה
פשיעה
שכר
תחבורה
תיירות ושירותי הארחה
תנועה טבעית
תעשייה
תשומה-תפוקה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©