מילון מונחים
גפרית דו-חמצנית (SO2) המונח:

Sulfur dioxide (SO2)

המונח באנגלית:

סביבה

נושא:

גז כבד, צורב וחסר צבע, הנוצר בעיקר בשרפה של דלקי מאובנים (דלקים פוסיליים). הגז רעיל לבני אדם, לבעלי חיים ולצמחים, והוא אחד הגורמים לחומציות במשקעים.

הגדרה:

גפרית דו-חמצנית היא חומר מוצא לגזי חממה; עם זאת היא תורמת לקירור כדור הארץ.

הערות:
חומר מוצא לגזי חממה (הנושא: סביבה)
קישור למונחים
 נוספים במילון:

12/08/2012

עדכון אחרון:
כתבו אלינו:
info@cbs.gov.il
חיפוש במילון המונחים
מילון מונחים (ממוין לפי א"ב)
רשימת הנושאים
אוכלוסייה
בינוי
בריאות
חקלאות
חשבונות בין-לאומיים
חשבונות לאומיים
יבוא ויצוא
מונחים גאוגרפיים
מונחים גאופיזיים
מונחים סטטיסטיים - אמידה
מונחים סטטיסטיים - סדרות עתיות
מונחים סטטיסטיים - תכנון סקר ודגימה
משקי בית - רמת חיים
משקי בית - תכונות דמוגרפיות
סביבה
פשיעה
שכר
תחבורה
תיירות ושירותי הארחה
תנועה טבעית
תעשייה
תשומה-תפוקה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©