מילון מונחים
גז חממה המונח:

Greenhouse gas (GHG)

המונח באנגלית:

סביבה

נושא:

גז שנוצר בצורה טבעית או עקב פעילות אנושית. גז חממה הוא אחד הגורמים לאפקט החממה ולהתחממות הגלובלית.

הגדרה:

כולל פחמן דו-חמצני, חנקן תת-חמצני, מתאן, אוזון, גפרית שש-פלואורית, פחמנים הידרופלואורים, פחמנים רב-פלואורים וגזים אחרים.

הערות:
אוזון (O3) (הנושא: סביבה)
קישור למונחים
 נוספים במילון:
חומר מוצא לגזי חממה (הנושא: סביבה)
חנקן תת-חמצני (N2O) (הנושא: סביבה)
מתאן (CH4) (הנושא: סביבה)
פוטנציאל התחממות גלובלית (הנושא: סביבה)
פחמן דו-חמצני (CO2) (הנושא: סביבה)

23/05/2012

עדכון אחרון:
כתבו אלינו:
info@cbs.gov.il
חיפוש במילון המונחים
מילון מונחים (ממוין לפי א"ב)
רשימת הנושאים
אוכלוסייה
בינוי
בריאות
חקלאות
חשבונות בין-לאומיים
חשבונות לאומיים
יבוא ויצוא
מונחים גאוגרפיים
מונחים גאופיזיים
מונחים סטטיסטיים - אמידה
מונחים סטטיסטיים - סדרות עתיות
מונחים סטטיסטיים - תכנון סקר ודגימה
משקי בית - רמת חיים
משקי בית - תכונות דמוגרפיות
סביבה
פשיעה
שכר
תחבורה
תיירות ושירותי הארחה
תנועה טבעית
תעשייה
תשומה-תפוקה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©