מילון מונחים
תחמוצות חנקן (NOX) המונח:

Nitrogen oxides (NOX)

המונח באנגלית:

סביבה

נושא:

גזים חומציים הנפלטים בעיקר מתחנות כוח, ממפעלי תעשייה ומכלי רכב מנועיים (בעיקר כאלה המונעים בסולר).

הגדרה:

תחמוצות חנקן הן חומר מוצא לגזי חממה.

הערות:
אוזון (O3) (הנושא: סביבה)
קישור למונחים
 נוספים במילון:
חומר מוצא לגזי חממה (הנושא: סביבה)

05/11/2012

עדכון אחרון:
כתבו אלינו:
info@cbs.gov.il
חיפוש במילון המונחים
מילון מונחים (ממוין לפי א"ב)
רשימת הנושאים
אוכלוסייה
בינוי
בריאות
חקלאות
חשבונות בין-לאומיים
חשבונות לאומיים
יבוא ויצוא
מונחים גאוגרפיים
מונחים גאופיזיים
מונחים סטטיסטיים - אמידה
מונחים סטטיסטיים - סדרות עתיות
מונחים סטטיסטיים - תכנון סקר ודגימה
משקי בית - רמת חיים
משקי בית - תכונות דמוגרפיות
סביבה
פשיעה
שכר
תחבורה
תיירות ושירותי הארחה
תנועה טבעית
תעשייה
תשומה-תפוקה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©