מילון מונחים
בנייה לתעשייה המונח:

Construction for manufacturing

המונח באנגלית:

בינוי

נושא:

בניית בניינים ותוספות בנייה המיועדים לתעשייה ולמלאכה.

הגדרה:

סקר התחלות וגמר בנייה

מקור הנתונים:

מפעל לייצור תרופות, מפעל לייצור מוצרי פלדה וברזל, מסגרייה, מתפרה.

דוגמאות:
בנייה שלא למגורים (הנושא: בינוי)
קישור למונחים
 נוספים במילון:
ייעוד בנייה (הנושא: בינוי)
שטח תוספת בנייה לדירות (הנושא: בינוי)

05/09/2011

עדכון אחרון:
כתבו אלינו:
info@cbs.gov.il
חיפוש במילון המונחים
מילון מונחים (ממוין לפי א"ב)
רשימת הנושאים
אוכלוסייה
בינוי
בריאות
חקלאות
חשבונות בין-לאומיים
חשבונות לאומיים
יבוא ויצוא
מונחים גאוגרפיים
מונחים גאופיזיים
מונחים סטטיסטיים - אמידה
מונחים סטטיסטיים - סדרות עתיות
מונחים סטטיסטיים - תכנון סקר ודגימה
משקי בית - רמת חיים
משקי בית - תכונות דמוגרפיות
סביבה
פשיעה
שכר
תחבורה
תיירות ושירותי הארחה
תנועה טבעית
תעשייה
תשומה-תפוקה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©