מילון מונחים
ייעוד בנייה המונח:

Construction purpose

המונח באנגלית:

בינוי

נושא:

המטרה שלשמה נבנה הבניין: למגורים או שלא למגורים - להארחה, למסחר ולשירותים עסקיים, לתעשייה ולחקלאות וכן בנייני ציבור.

הגדרה:

סקר התחלות וגמר בנייה

מקור הנתונים:
בנייה להארחה (הנושא: בינוי)
קישור למונחים
 נוספים במילון:
בנייה לחקלאות (הנושא: בינוי)
בנייה למגורים (הנושא: בינוי)
בנייה למסחר ולשירותים עסקיים (הנושא: בינוי)
בנייה לתעשייה (הנושא: בינוי)
בנייה של בנייני ציבור (הנושא: בינוי)
בנייה שלא למגורים (הנושא: בינוי)

05/09/2011

עדכון אחרון:
כתבו אלינו:
info@cbs.gov.il
חיפוש במילון המונחים
מילון מונחים (ממוין לפי א"ב)
רשימת הנושאים
אוכלוסייה
בינוי
בריאות
חקלאות
חשבונות בין-לאומיים
חשבונות לאומיים
יבוא ויצוא
מונחים גאוגרפיים
מונחים גאופיזיים
מונחים סטטיסטיים - אמידה
מונחים סטטיסטיים - סדרות עתיות
מונחים סטטיסטיים - תכנון סקר ודגימה
משקי בית - רמת חיים
משקי בית - תכונות דמוגרפיות
סביבה
פשיעה
שכר
תחבורה
תיירות ושירותי הארחה
תנועה טבעית
תעשייה
תשומה-תפוקה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©