הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  - תלמידים  -  גני ילדים ומעונות יום
 
גני ילדים ומעונות יום
הודעות לתקשורת
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 11.9.2006 ילדים בגני ילדים ובמעונות יום, תשס"ה
קובץ  בפורמט  pdf Word קובץ ההודעה בפורמט 16.5.2010 לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2009: דתיות בישראל - מאפיינים של קבוצות שונות
הודעות נוספות ... 
לתחזית פרסום הודעות לתקשורת ¦
  
נתונים שנתיים - מבחר לוחות מתוך "השנתון הסטטיסטי לישראל" האחרון
 Excel  לחץ לקבלת לוח בפורמט  pdf  לחץ לקבלת לוח בפורמט ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך קדם-יסודי, לפי סוג לקות וסוג מסגרת
 Excel  לחץ לקבלת לוח בפורמט  pdf  לחץ לקבלת לוח בפורמט תחזיות תלמידים ותחזיות ביקוש למורים בחינוך היסודי, לפי פיקוח
 
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©