שערי מטבעות החוץ בסוף שנת 2011
לוחות
1.שערי חליפין יציגים של מטבעות חוץ נבחרים בש''ח - סוף תקופה וממוצע לתקופה

2.שערי חליפין של ש''ח במטבעות נבחרים - סוף תקופה וממוצע לתקופה

3.שערי חליפין של דולר ארה''ב ביחס למטבעות נבחרים -סוף תקופה וממוצע לתקופה