05/11/2015עודכן ב  
(Public Use Files) PUF תוצרי
קבצים אלו הינם קובצי פרט בלתי מזוהים סטנדרטיים העומדים לרשות הציבור הרחב בכפוף לרשיון שימוש סטנדרטי של הלמ"ס . קובץ ה-PUF מכיל פירוט די הצורך לביצוע מחקר בסיסי תוך שמירת הסודיות.
לשימוש בתוצרים אלו נדרשת תוכנה סטטיסטית . SAS קובצי הנתונים קיימים גם בפורמט - CSV
(עד שנת 2008 - קיימים ב - SAS ובפורמט ASCII).
13.   מחירים
14.   מחקר ופיתוח
15.   ממשלה ורשויות מקומיות
16.   פשיעה / סדר ציבורי
17.   עבודה ושכר
18.   עלייה
19.   רמת חיים ורווחה
20.   תחבורה ותקשורת
21.   תיירות ושירותי הארחה
22.   תנועה טבעית
23.   תעשייה ומסחר
24.   תרבות, בידור וספורט
1.   אוכלוסייה
2.   איכות הסביבה
3.   בינוי
4.   בריאות
5.   הגירה פנימית
6.   חברה
7.   חינוך והשכלה
8.   חקלאות
9.   חשבונות לאומיים
10.   כספים וביטוח
11.   מאזן התשלומים, סחר חוץ ואנרגיה
12.   מאפיינים גיאופיזיים
אודות התוצר

שם התוצר
          תעוד נלווה        מידע נוסף        תקציר           
6.  חברה
לטופס ההזמנה לתעוד נלווה דף נושאי:חברה ואוכלוסייה-סקר חברתי לעיון בתקציר   סקר חברתי 2014: איכות הסביבה והון חברתי
לטופס ההזמנה לתעוד נלווה דף נושאי:חברה ואוכלוסייה-סקר חברתי לעיון בתקציר   סקר חברתי 2013 - רווחת האוכלוסייה בישראל
לטופס ההזמנה לתעוד נלווה דף נושאי:חברה ואוכלוסייה-סקר חברתי לעיון בתקציר   סקר חברתי 2012 - הסדרי פנסיה וחיסכון לקראת פרישה והתארגנויות עובדים
לטופס ההזמנה לתעוד נלווה דף נושאי:חברה ואוכלוסייה-סקר חברתי לעיון בתקציר   סקר חברתי 2011 - למידה לאורך החיים וידע ושימוש בשפות
לטופס ההזמנה לתעוד נלווה דף נושאי:חברה ואוכלוסייה-סקר חברתי לעיון בתקציר   סקר חברתי 2010 - בריאות ואורח חיים ושימוש במחשב ובאינטרנט
לטופס ההזמנה לתעוד נלווה דף נושאי:חברה ואוכלוסייה-סקר חברתי לעיון בתקציר   סקר חברתי 2009 - דתיות ומשפחתיות
לטופס ההזמנה לתעוד נלווה דף נושאי:חברה ואוכלוסייה-סקר חברתי לעיון בתקציר   סקר חברתי 2008 - מוביליות חברתית
לטופס ההזמנה לתעוד נלווה פרקי הפרסום:הסקר החברתי - 2007 לעיון בתקציר   סקר חברתי 2007 - רווחת האוכלוסייה ושביעות רצון משירותי ממשל
לטופס ההזמנה לתעוד נלווה פרקי הפרסום:הסקר החברתי - 2006 לעיון בתקציר   סקר חברתי 2006 - מטפלים ללא תמורה כספית
לטופס ההזמנה לתעוד נלווה פרקי הפרסום:הסקר החברתי - 2005 לעיון בתקציר   סקר חברתי 2005- השתתפות בכוח עבודה
לטופס ההזמנה לתעוד נלווה פרקי הפרסום:הסקר החברתי - 2004 לעיון בתקציר   סקר חברתי 2004 - סידורים לילדים
לטופס ההזמנה לתעוד נלווה פרקי הפרסום:הסקר החברתי - 2003 לעיון בתקציר   סקר חברתי 2003 - רווחת האוכלוסייה בישראל
לטופס ההזמנה לתעוד נלווה פרקי הפרסום:הסקר החברתי - 2002 לעיון בתקציר   סקר חברתי 2002 - הסדרי פנסיה, חיסכון ופרישה
לטופס ההזמנה לתעוד נלווה דף נושאי:משקי בית ומשפחות-סקר משקי בית - מעקב ארוך טווח לעיון בתקציר   סקר משקי-בית בישראל: סקר מעקב ארוך-טווח - 2013
לטופס ההזמנה לתעוד נלווה דף נושאי:משקי בית ומשפחות-סקר משקי בית - מעקב ארוך טווח לעיון בתקציר   סקר משקי-בית בישראל: סקר מעקב ארוך-טווח - 2012
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©