13/01/2015עודכן ב  
(Public Use Files) PUF תוצרי
קבצים אלו הינם קובצי פרט בלתי מזוהים סטנדרטיים העומדים לרשות הציבור הרחב בכפוף לרשיון שימוש סטנדרטי של הלמ"ס . קובץ ה-PUF מכיל פירוט די הצורך לביצוע מחקר בסיסי תוך שמירת הסודיות.
לשימוש בתוצרים אלו נדרשת תוכנה סטטיסטית . SAS קובצי הנתונים קיימים גם בפורמט - CSV
(עד שנת 2008 - קיימים ב - SAS ובפורמט ASCII).
13.   מחירים
14.   מחקר ופיתוח
15.   ממשלה ורשויות מקומיות
16.   פשיעה / סדר ציבורי
17.   עבודה ושכר
18.   עלייה
19.   רמת חיים ורווחה
20.   תחבורה ותקשורת
21.   תיירות ושירותי הארחה
22.   תנועה טבעית
23.   תעשייה ומסחר
24.   תרבות, בידור וספורט
1.   אוכלוסייה
2.   איכות הסביבה
3.   בינוי
4.   בריאות
5.   הגירה פנימית
6.   חברה
7.   חינוך והשכלה
8.   חקלאות
9.   חשבונות לאומיים
10.   כספים וביטוח
11.   מאזן התשלומים, סחר חוץ ואנרגיה
12.   מאפיינים גיאופיזיים
אודות התוצר

שם התוצר
       מחיר []    תעוד נלווה        מידע נוסף        תקציר           
6.  חברה
לטופס ההזמנה 100 לתעוד נלווה דף נושאי:חברה ואוכלוסייה-סקר חברתי לעיון בתקציר   סקר חברתי 2013 - רווחת האוכלוסייה בישראל
לטופס ההזמנה 100 לתעוד נלווה דף נושאי:חברה ואוכלוסייה-סקר חברתי לעיון בתקציר   סקר חברתי 2012 - הסדרי פנסיה וחיסכון לקראת פרישה והתארגנויות עובדים
לטופס ההזמנה 100 לתעוד נלווה דף נושאי:חברה ואוכלוסייה-סקר חברתי לעיון בתקציר   סקר חברתי 2011 - למידה לאורך החיים וידע ושימוש בשפות
לטופס ההזמנה 100 לתעוד נלווה דף נושאי:חברה ואוכלוסייה-סקר חברתי לעיון בתקציר   סקר חברתי 2010 - בריאות ואורח חיים ושימוש במחשב ובאינטרנט
לטופס ההזמנה 100 לתעוד נלווה דף נושאי:חברה ואוכלוסייה-סקר חברתי לעיון בתקציר   סקר חברתי 2009 - דתיות ומשפחתיות
לטופס ההזמנה 100 לתעוד נלווה דף נושאי:חברה ואוכלוסייה-סקר חברתי לעיון בתקציר   סקר חברתי 2008 - מוביליות חברתית
לטופס ההזמנה 100 לתעוד נלווה פרקי הפרסום:הסקר החברתי - 2007 לעיון בתקציר   סקר חברתי 2007 - רווחת האוכלוסייה ושביעות רצון משירותי ממשל
לטופס ההזמנה 100 לתעוד נלווה פרקי הפרסום:הסקר החברתי - 2006 לעיון בתקציר   סקר חברתי 2006 - מטפלים ללא תמורה כספית
לטופס ההזמנה 100 לתעוד נלווה פרקי הפרסום:הסקר החברתי - 2005 לעיון בתקציר   סקר חברתי 2005- השתתפות בכוח עבודה
לטופס ההזמנה 100 לתעוד נלווה פרקי הפרסום:הסקר החברתי - 2004 לעיון בתקציר   סקר חברתי 2004 - סידורים לילדים
לטופס ההזמנה 100 לתעוד נלווה פרקי הפרסום:הסקר החברתי - 2003 לעיון בתקציר   סקר חברתי 2003 - רווחת האוכלוסייה בישראל
לטופס ההזמנה 100 לתעוד נלווה פרקי הפרסום:הסקר החברתי - 2002 לעיון בתקציר   סקר חברתי 2002 - הסדרי פנסיה, חיסכון ופרישה
לטופס ההזמנה 100 לתעוד נלווה דף נושאי:משקי בית ומשפחות-סקר משקי בית - מעקב ארוך טווח לעיון בתקציר   סקר משקי-בית בישראל: סקר מעקב ארוך-טווח
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים לישראל
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©