מדדי תעשייה 2010
סיכומים שנתיים 
פרסום מספר: 1480
פורסם: 22/04/2012  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה מלאה להדפסה גרסה מלאה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, מתודולוגיה, שיטות חישוב, הגדרות והסברים
מעבר על    
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, מתודולוגיה, שיטות חישוב, הגדרות והסברים
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
ל ו ח ו ת   Zip
סימנים מיוחדים וקיצורים   Word
הערות הסבר   Word
משרות, לפי ענף כלכלי ראשי 1. Excel
מפעלים, משרות שכיר ושעות עבודה למעשה, לפי ענף כלכלי ראשי 2. Excel
עלות עבודה ושכר, לפי ענף כלכלי ראשי 3. Excel
פדיון ממכירות מקומיות ומיצוא, לפי ענף כלכלי (ענף משנה) 4. Excel
מפעלים ומשרות, לפי מגזר וקבוצת גודל 5. Excel
פדיון ועלות עבודה ושכר, לפי מגזר וקבוצת גודל 6. Excel
מפעלים ומשרות, לפי מחוז 7. Excel
פדיון ועלות עבודה ושכר, לפי מחוז 8. Excel
מפעלים, משרות ופדיון, לפי ענף כלכלי ראשי וקבוצת גודל הפדיון 9. Excel
מפעלים עתירי יצוא: מפעלים, משרות, פדיון, יצוא ועלות עבודה, לפי ענף כלכלי ראשי 10. Excel
מפעלים עתירי יצוא: מפעלים, משרות, פדיון, יצוא ועלות עבודה, לפי מגזר וקבוצת גודל 11. Excel
מדדי פדיון ממכירות מקומיות ומיצוא, לפי ענף כלכלי ראשי 12. Excel
מדדי ייצור תעשייתי, משרות שכיר ושעות עבודה למעשה, לפי ענף כלכלי (ענף משנה) 13. Excel
ניידות עובדים בתעשייה בשנת 2010 לעומת 2009, לפי ענף כלכלי ראשי וקבוצת גודל 14. Excel
עצמה טכנולוגית, לפי מפעלים, משרות, שעות עבודה למעשה, עלות עבודה ושכר 15. Excel
עצמה טכנולוגית, לפי מפעלים, משרות, פדיון ועלות עבודה, ולפי קבוצת גודל 16. Excel
מפעלים עתירי יצוא: עצמה טכנולוגית, לפי מפעלים, משרות, פדיון ועלות עבודה 17. Excel
עצמה טכנולוגית, לפי מדדי ייצור תעשייתי, פדיון, משרות שכיר ושעות עבודה למעשה 18. Excel
עצמה טכנולוגית, לפי מפעלים, משרות, פדיון ועלות עבודה, ולפי מגזר 19. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565 - 9976
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©